Β΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
  1-8 9-15 16-23 24-28 29-33 34-40 41-44 45-50 51-54

 

 

  1. Τι έμαθα στην Α' τάξη

 

 

 

  2. Φτιάχνω αριθμούς μέχρι το 100 ...

 

 

 

 3. Λύνω προβλήματα ...

 

 

 

 4. Μετρώ με εκατοστόμετρα

 

 

 

 5. Λύνω προβλήματα

 

 

 

 6. Αξία ψηφίων στους διψήφιους

 

 

 

 7. Βρίσκω το μισό και το ολόκληρο

 

 

 

 8. Συμμετρία

 

 

 

 

    Επανάληψη

 

 

 

 

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία