Β΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
  1-8 9-15 16-23 24-28 29-33 34-40 41-44 45-50 51-54

 

 

 

 

 

 

  1. Τι έμαθα στην Α' τάξη

 

    Έντυπα

 

 

 

 

  2. Φτιάχνω αριθμούς μέχρι το 100 ...

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 3. Λύνω προβλήματα ...

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 4. Μετρώ με εκατοστόμετρα

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 5. Λύνω προβλήματα

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 6. Αξία ψηφίων στους διψήφιους

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 7. Βρίσκω το μισό και το ολόκληρο

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 8. Συμμετρία

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

    Επανάληψη

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

© 2010-20   |   FB Επικοινωνία