Β΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
  1-8 9-15 16-23 24-28 29-33 34-40 41-44 45-50 51-54

 

 

 

  34. Κάθετη πρόσθεση με κρατούμενο

 

    Έντυπα

 

 

 

 

  35. Κάθετη αφαίρεση με δανεικό (α)

 

  

 

 

 

 

 

 36. Κάθετη αφαίρεση με δανεικό (β)

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 37. Σύνθετα προβλήματα

 

   Πολυμέσα

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 38. Μετρώ το βάρος (α)

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 39. Κιλά και γραμμάρια

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 40. Χαρτονομίσματα 5 10 20 50 100 ευρώ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      Επανάληψη

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 

© 2010-20   |   FB Επικοινωνία