Καταλαβαίνω τις δεκάδες

 

 

   
Πάτησε στις κάρτες που μας δείχνουν πόσα είναι όλα μαζί.

 

Πχ   2 Δ  (ή) 20 Μ . 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 15

 

© 2010-17   |   FB Επικοινωνία