Βρίσκω  πόσο κάνουν
 

Πόσες μονάδες έχει το ψηφίο που μας δείχνει το χέρι;

 

 

           

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία