Καταλαβαίνω τις δεκάδες

 

 

   
Πάτησε στις καρτέλες που δείχνουν πόσα είναι.

π.χ. 60+8, 68

 

 

 

 

 
   

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 15

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία