Οι αριθμοί με λέξεις

 
 

Σε κάθε γραμμή πάτησε στο γράμμα που δεν έχει μπει τόνος.

 

 

 

 

ενενντα πέντε
ογδόντα επτ
εβδομντα πέντε
ενενντα τρία 
εξήντα επτ

 

 

 

  1

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία