Β΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
  1-8 9-15 16-23 24-28 29-33 34-40 41-44 45-50 51-54

 

 

 

  9. Το μισό και το διπλάσιο

 

    Έντυπα

 

 

 

 

  10. Φτιάχνω διψήφιους με προϋποθέσεις

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 11. Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 12. Υπολογίζω τα ρέστα

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 13. Γεωμετρικά στερεά

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 14. Φτιάχνω γεωμετρικά στερεά

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 15. Μετρώ ευθύγραμμα τμήματα

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

    Επανάληψη

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

© 2010-20   |   FB Επικοινωνία