Πόσα είναι;

 

 

   
Πάτησε στις ποσότητες με τη σειρά ώστε να φτιάξεις τον αριθμό που βλέπεις.

 

 

 

 

 
 

  εβδομήντα  πέντε 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 15

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία