Καταλαβαίνω τις δεκάδες

 

 

   
Πάτησε στις καρτέλες που δείχνουν πόσες μονάδες είναι.

π.χ.   70+8,  78

 

 

 

 

 
  

 

 
 
 

 

 

 

 

 15

 

© 2010-17   |   FB Επικοινωνία