Κανονικά πολύγωνα

 

   

Πάτησε στις εικόνες που σου ζητείται.

 

 

 

 

 

Πάτησε στα κανονικά πολύγωνα
( ίσες πλευρές και ίσες γωνίες )

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 14

 

© 2010-15    |  Επικοινωνία