ΣΤ΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
1. Ταξίδια τόποι ... 2. Κατοικία 3. 28η Οκτ 4. Διατροφή

5. 17η Νοεμβρίου

6. Η ζωή σε άλλ...

 7-12 

 13-17 

 

 

     α. Το σπίτι μου

 

 

 

     β. Το σπίτι του ποιητή Καβάφη

 
   

 

 

 

     γ. Μικρές αγγελίες

 
   

 

 

 

     δ. Κύριε, μας ενοχλείτε

 
   

 

 

 

   Επανάληψη

 

   

 

 

 

 

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία