Κλίση ουσιαστικών - Θηλυκά σε -ος ( λεωφόρος )

 

Πάτησε στην πράσινη λέξη που αντιστοιχεί στο πλαίσιο που είναι το χέρι-δείκτης .

 
 

   

© 2010-20   |   FB Επικοινωνία