Ορθογραφία - Πολυκατοικία

 

Πάτησε όπου βλέπεις ορθογραφικό λάθος ή λάθος τόνο.

Επανάλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

όρφος, κνχρηστα,
πολυκατκία, διαχριστής,
διαμέρισμα,  ενκιαστής

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία