Ορθογραφία - Πολυκατοικία

 

Πάτησε όπου βλέπεις ορθογραφικό λάθος ή λάθος τόνο.

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

όρφος, κνχρηστα,
πολυκατκία, διαχριστής,
διαμέρισμα,  ενκιαστής

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία