Συντομογραφίες

 

Αντιστοίχισε με τη σειρά στις πορτοκαλί καρτέλες τις πράσινες, ώστε να ταιριάξεις τις πληροφορίες που δίνουμε για ένα διαμέρισμα.

 

 

© 2010-15    |  Επικοινωνία