Κλίση Ουσιαστικών - Θηλυκά σε -ος (η περίμετρος)

 

Πάτησε στην πράσινη λέξη που αντιστοιχεί στο πλαίσιο που είναι το χέρι-δείκτης .

Πρώτα φτιάξε την απάντηση στο μυαλό σου και ύστερα αναζήτησε τη σωστή λέξη.

 
 

   

© 2010-20   |   FB Επικοινωνία