Μεταβατικότητα ρημάτων
 

Δες το ρήμα στην πρόταση και πάτησε αν ανήκει στα μεταβατικά ή στα αμετάβατα ρήματα.

 

 

                

 
 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία