Μεταβατικά - αμετάβατα ρήματα

1από8

 
 

Με το ψαλίδι κόβουμε το περίγραμμα.

 Μεταβατικό   Αμετάβατο