Μεταβατικά - αμετάβατα ρήματα

3από8

 
 

Διακοσμούμε το χαρτόνι με ζωηρά χρώματα.

 Μεταβατικό   Αμετάβατο