Αιτιολογικές προτάσεις

 

Πάτησε στην πράσινη καρτέλα που αντιστοιχεί σε αυτή που είναι το χέρι-δείκτης   ώστε να ενώσεις τις ανεξάρτητες με τις εξαρτημένες αιτιολογικές προτάσεις.

 

 

 

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία