Αόριστο άρθρο

 
 

Πάτησε όπου βλέπεις αόριστο άρθρο.

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

Η γάτα μέρα είδε ποντίκι. Άρχισε να το κυνηγάει μέχρι που αυτό εξαφανίστηκε σε τρύπα. σκύλος ξεπρόβαλλε και άρχισε να κυνηγάει τη γάτα.

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία