Επίθετα για χαρακτηριστικά

 

Σε κάθε πορτοκαλί  προτέρημα αντιστοίχισε το πράσινο ελάττωμα.

 

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία