Γ΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
 1-5  6. Πολιτείες ντυμέν... 7. Ιστορίες του χειμώ... 8. Έλα στην παρέ... 9. Άνθρωποι και μηχ...

 10-14 

 

 

  α. Αξέχαστα γενέθλια

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

  β. Μικρομαγειρέματα

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

  γ. Φτιάχνουμε προσκλήσεις

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

  δ. Από το ημερολόγιο του Ελτόν

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

  ε. Το χαρούμενο λιβάδι

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

    Επανάληψη

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 

 

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία