Ορθογραφία - Φτιάχνουμε προσκλήσεις

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

πρόση
πάρτι
διεύθυνση
παραπτης
ενυμο
γέση

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία