Ορθογραφία - Το ημερολόγιο του Έλτον

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

άστος
ρετό
συθήτρια
κυνηγητό
επώνυμο
συνής

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία