Ορθογραφία - Το χαρούμενο λιβάδι

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

ωραιότερο
συμπά
ριάζουμε
αγαπημένες
λομύτα
θυμένα

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία