Ορθογραφία - Αξέχαστα γενέθλια

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

συθητές
μάγειρας
ράγματα
εμασίες
γενέθλια
χαρι

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία