Ορθογραφία - Μικρομαγειρέματα

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

κύλησαν
λικά
τζάνι
συνταγή
ξερομένο
διάμη

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία