Απλές - σύνθετες προτάσεις

6από6

 
 

Ο Λευτέρης είναι δάσκαλος.

 Απλή   Σύνθετη