Απλές - σύνθετες προτάσεις

3από6

 
 

Ο Γιάννης διαβάζει και γράφει.

 Απλή   Σύνθετη