Απλές - σύνθετες προτάσεις

2από6

 
 

Ο πατέρας και ο Γιάννης ξεκουράζονται.

 Απλή   Σύνθετη