Πρόσεξε !!!
 

  Απλές προτάσεις     Σύνθετες προτάσεις  
   

Είναι αυτές που έχουν:

 

Υποκείμενο + ρήμα

ή

Υποκείμενο + ρήμα + αντικείμενο

ή

Υποκείμενο + ρήμα + κατηγορούμενο

   

 

Είναι αυτές που έχουν περισσότερα από ένα:

 

Υποκείμενα

ή

Αντικείμενα

ή

Κατηγορούμενα

 
           

 

 

Πήγαινε στην άσκηση