Δ΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
 1-5  6. Ιστορίες παι... 7. Η ελιά 8. Χριστός γεν... 9. Η παράσταση ...

10. Λέξεις φτ...

11. Γελάσαμε...

 12-16 

 

 

  α. Η ελιά

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

  β. Οι μύθοι και η ελιά

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

  γ. Η ελιά στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

  δ. Μαγειρεύουμε με ελαιόλαδο

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 

     Επανάληψη

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 

© 2010-20   |   FB Επικοινωνία