Ορθογραφία - Μαγειρεύουμε με ελαιόλαδο

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

μη
ποτήρι
διαμένο
ζυνουμε
ελαιόλαδο
κρεδι

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία