Δ΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
 1-5  6. Ιστορίες παι... 7. Η ελιά 8. Χριστός γεν... 9. Η παράσταση ...

10. Λέξεις φτ...

11. Γελάσαμε...

 12-16 

 

 

 

  α. Ο Μπελάς κι ο Ρουμποτύρης

 
 

 

 

 

  β. Ο Αργύρης και το πρόβλημα

 
 

 

 

 

  γ. Φρουτοπία

 
 

 

 

 

  δ. Τρύπωνας ο φαφαγάλος

 
 

 

 

 

    Επανάληψη

 

   

 

 

 

 

 

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία