Ορθογραφία - Η ελιά στη Μεσόγειο  

 

   

Πάτησε σε 5 κομμάτια με τη σειρά ώστε να φτιάξεις την κρυμμένη λέξη.

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 15

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία