Ορθογραφία - Οι μύθοι και η ελιά

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

αελιά
διανισμός
καλλιέργεια
φύλλωμα
κατάλος
τροφή

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία