Ορθογραφία - Η ελιά

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

τεψε
ρήνη
ατικο
δουλειά
φύτρωσε
ευλομένη

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία