Ορθογραφία - Η ελιά στη Μεσόγειο  

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

απολιμένο
φύλλα
ποτιμο
νιτές
Μεσόγειος
ελαινας

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία