Παροντικοί - παρελθοντικοί χρόνοι
 

Πάτησε στο είδος χρόνου που είναι το ρήμα που βλέπεις.

 

 

              

 
 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία