Παροντικοί - παρελθοντικοί χρόνοι
 

Πάτησε στο είδος χρόνου που είναι το ρήμα που βλέπεις.

 

 

              

 
 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία