Ορθογραφία ρημάτων στον αόριστο

 
 

Συμπλήρωσε τα πλαίσια.

 


( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).
  Ενεστώτας Αόριστος  
  δακρύζω

δάκρσα

 
  βλέπω δα  
  πλένω

έπλνα

 
  δανείζω

δάνσα

 
  στέλνω

έστλα

 
  αθροίζω

άθρσα

 
       

  
     

 

 12

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία