Ορθογραφία - Χιόνι στην πόλη 1

 

 

Πάτησε στο γράμμα που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

κρο
σρός
σβήνει
νφάδες
βουλιάζει
φτάρι

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία