Αόριστος - Παρατατικός
 

Πάτησε τι είναι το ρήμα που βλέπεις.

- Αόριστος ( έγινε κάτι πριν)

- Παρατατικός (γινόταν κάποια στιγμή).

 

 

              

 
 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία