Αόριστος - Παρατατικός
 

Πάτησε τι είναι το ρήμα που βλέπεις.

- Αόριστος ( έγινε κάτι πριν)

- Παρατατικός (γινόταν κάποια στιγμή).

 

 

              

 
 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία