Απόστροφος

 
 

Πάτησε στο γράμμα που πρέπει να φύγει και να μπει απόστροφος.

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

απ έξω,   τα χω,
μ αρέσουν,  σ όλη
  θα κανα,  απ το

'´

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία