Ορθογραφία - Κατοικία

 

Πάτησε όπου βλέπεις ορθογραφικό λάθος ή λάθος τόνο.

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

σμπαθτικός,  κήπος,
εξχικό,  σκύλος,  κατκία,
ιδιοκττης,  σπίτι

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία