Α΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
  1-8 9-16 17-23 25-32 33-38 39-43 45-51 52-57 58-63

 

 

  39. Μονάδες και δεκάδες (ΙΙ)

 
  Πολυμέσα   Έντυπα

 

 

 

 

 

  40. Γεωμετρικά σχήματα

 
  Πολυμέσα   Έντυπα
 

 

 

 

 

 

  41. Ο χρόνος

 
  Πολυμέσα   Έντυπα
 

 

 

 

 

 

  42. Προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας

 
  Πολυμέσα   Έντυπα
 

 

 

 

 

 

  43. Επανάληψη

 
  Πολυμέσα   Έντυπα
 

 

 

 

 

 

 

© 2010-20   |   FB Επικοινωνία