Α΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
  1-8 9-16 17-23 25-32 33-38 39-43 45-51 52-57 58-63

 

  9. Σύγκριση μεγεθών - Ορολογία

 

 

 

 

 

  10. Αριθμοί 6-10 (Ι)

 

 

ΜΕΤΡΩ ΕΥΡΩ


ΜΕΤΡΑΩ ΕΥΡΩ ΩΣ ΤΟ 7

 


ΜΕΤΡΑΩ ΕΥΡΩ ΩΣ ΤΟ 9


ΜΕΤΡΑΩ ΕΥΡΩ ΩΣ ΤΟ 8

 


ΜΕΤΡΑΩ ΕΥΡΩ ΩΣ ΤΟ 10

 

   

 

 

 

ΜΕΤΡΑΩ ΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΜΕΤΡΑΩ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΣ ΤΟ 6


ΜΕΤΡΑΩ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΣ ΤΟ 7

 


ΜΕΤΡΑΩ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΣ ΤΟ 9

 


ΜΕΤΡΑΩ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΣ ΤΟ 8

 


ΜΕΤΡΑΩ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΣ ΤΟ 10

 

 

 

 

ΠΑΤΩ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ


ΠΑΤΩ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΩΣ ΤΟ 6


ΠΑΤΩ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΩΣ ΤΟ 7

 


ΠΑΤΩ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΩΣ ΤΟ 9

 


ΠΑΤΩ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΩΣ ΤΟ 8

 


ΠΑΤΩ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΩΣ ΤΟ 10

 

 

 

 

ΠΟΣΟ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕ ΤΟ ΚΟΥΝΕΛΑΚΙ;


ΠΟΣΟ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕ ΤΟ ΚΟΥΝΕΛΑΚΙ;


ΠΟΣΟ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕ ΤΟ ΚΟΥΝΕΛΑΚΙ;

 


ΠΟΣΟ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕ ΤΟ ΚΟΥΝΕΛΑΚΙ;


ΠΟΣΟ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕ ΤΟ ΚΟΥΝΕΛΑΚΙ;

 


ΠΟΣΟ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕ ΤΟ ΚΟΥΝΕΛΑΚΙ;

 

 

 

 

 

 

  11. Αριθμοί 6-10 (ΙΙ)

 
 

ΜΕΤΡΑΩ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ


ΠΟΣΟ ΔΕΙΧΝΕΙ Η ΚΟΥΚΙΔΑ;

ΕΚΤΙΜΩ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΥΚΙΔΑ
 

 

 

 

ΒΑΖΩ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ


ΒΑΖΩ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΠΟ 2 ΩΣ 7


ΒΑΖΩ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΠΟ 3 ΩΣ 8

 


ΒΑΖΩ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΠΟ 5 ΩΣ 10

 


ΒΑΖΩ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΠΟ 7 ΩΣ 12

 


ΒΑΖΩ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΠΟ 4 ΩΣ 9

 


ΒΑΖΩ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΠΟ 6 ΩΣ 11

 

 

 


ΣΕΙΡΑ - ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΖΑΡΙΑ ΩΣ ΤΟ 7


ΣΕΙΡΑ - ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΖΑΡΙΑ ΩΣ ΤΟ 8

 


ΣΕΙΡΑ - ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΖΑΡΙΑ ΩΣ ΤΟ 10

 


ΣΕΙΡΑ - ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΖΑΡΙΑ ΩΣ ΤΟ 9

 

 

 


ΣΕΙΡΑ - ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΖΑΡΙΑ 2 ΩΣ 7

 


ΣΕΙΡΑ - ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΖΑΡΙΑ 1 ΩΣ 8

 


ΣΕΙΡΑ - ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΖΑΡΙΑ 1 ΩΣ 10

 


ΣΕΙΡΑ - ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΖΑΡΙΑ 1 ΩΣ 9

 

 


ΣΕΙΡΑ - ΔΑΧΤΥΛΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΩΣ ΤΟ 7


ΣΕΙΡΑ - ΔΑΧΤΥΛΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΩΣ ΤΟ 8

 


ΣΕΙΡΑ - ΔΑΧΤΥΛΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΩΣ ΤΟ 10


ΣΕΙΡΑ - ΔΑΧΤΥΛΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΩΣ ΤΟ 9

 

 

 

 

 

 

 

  12. Σύγκριση αριθμών - Σύμβολα < > =

 
 

 

 

  13. Πρόσθεση και ανάλ... μέχρι το 5

 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΩ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ


ΕΧΩ 5 ΜΠΑΛΑΚΙΑ, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

 


ΕΧΩ 6 ΜΠΑΛΑΚΙΑ, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

 

 


ΕΧΩ 5 ΕΥΡΩ, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

 


ΕΧΩ 7 ΜΠΑΛΑΚΙΑ, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

 

 


ΕΧΩ 6 ΕΥΡΩ, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

 


ΕΧΩ ΤΟ 4, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΕΥΡΩ


ΕΧΩ ΤΟ 5, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΕΥΡΩ

 


ΕΧΩ ΤΟ 7, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΕΥΡΩ


ΕΧΩ ΤΟ 6, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΕΥΡΩ

 

 

 
ΕΧΩ ΤΟ 6, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΛΕΠΤΑ

ΕΧΩ ΤΟ 7, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΛΕΠΤΑ

 

 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΩ ΑΡΙΘΜΟΥΣ


ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 6

 

 

 


ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 7

 


ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 9

 


ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10


ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 8

 


ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10

 

 

 

 

 


ΕΧΩ ΤΟ 1, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 3

ΕΧΩ ΤΟ 2, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

 


ΕΧΩ ΤΟ 4, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

 


ΕΧΩ ΤΟ 3, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

 

 

 

 


ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5

 


ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 4

 

 

 

 

ΦΤΙΑΧΝΩ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ


ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ 3 ΜΕ ΜΠΑΛΑΚΙΑ
 
ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ 3 ΜΕ ΕΥΡΩ
 
ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΑ ΑΛΜΑΤΑ ΤΟΥ 3

ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ 4 ΜΕ ΜΠΑΛΑΚΙΑ
 
ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ 4 ΜΕ ΕΥΡΩ
 
ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΑ ΑΛΜΑΤΑ ΤΟΥ 4

ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ 5 ΜΕ ΜΠΑΛΑΚΙΑ
 
ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ 5 ΜΕ ΕΥΡΩ
 
ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΑ ΑΛΜΑΤΑ ΤΟΥ 5

 

 

ΦΤΙΑΧΝΩ ΑΡΙΘΜΟΥΣ


ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ 6


ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ 7

 


ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ 9

 


ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ 10 Β


ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ 8

 


ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ 10 Α


ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ 6

 

 

ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ 7

ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ 8

ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ 9

ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ 10
   

 

 

 

 

  14. Γραφή της πρόσθεσης με σύμβολα

 

 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ + ΑΡΙΘΜΟΙ


ΕΧΩ ΤΟ 1, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΕΥΡΩ

ΕΧΩ ΤΟ 3, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΕΥΡΩ

ΕΧΩ ΤΟ 2, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΕΥΡΩ

ΕΧΩ ΤΟ 1, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΕΥΡΩ

ΕΧΩ ΤΟ 2, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΕΥΡΩ

ΕΧΩ ΤΟ 3, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΕΥΡΩ

 


ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 4

ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5

ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 6

ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 7

ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 8

ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 9

ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10
   

 

 

 

 

ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ


ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 6

ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 7

ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 8

ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 9

ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10

ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 6

ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 7

ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 8

ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 9

ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10

ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10

 

 

 

 

 

 

  15. Προβλήματα

 
 

 

 

  16. Επανάληψη

 

 

 

 

 

 

 

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία