Α΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
      ΕΝΟΤΗΤΑ 1η      ΕΝΟΤΗΤΑ 2η        ΕΝΟΤΗΤΑ 3η     

 

 

 

 

  10. Αριθμοί 6-10 (Ι)

 
  Πολυμέσα   Έντυπα

 

   Ως το 6

 

 

 

 

 

 

 

   Ως το 7

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ως το 8

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  11. Αριθμοί 6-10 (ΙΙ)

 
  Πολυμέσα   Έντυπα

 

   Ως το 9

 

 

 

 

 

 

   Ως το 10

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  13. Πρόσθεση και ανάλ.......μέχρι το 5

 
  Πολυμέσα   Έντυπα
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  14. Γραφή της πρόσθεσ.......συμβόλων

 
  Πολυμέσα   Έντυπα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2010-19   |   FB Επικοινωνία