Καταλαβαίνω τον άβακα
 

Είναι με τη σωστή σειρά  οι
  Δ εκάδες και οι  Μ ονάδες;

 

Θυμήσου ότι οι μονάδες πάνε στο τέλος.

 

 

                

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία