Καταλαβαίνω τις δεκάδες

 

 

   
Πάτησε στις καρτέλες που δείχνουν πόσα είναι.

π.χ.  10+10+8, 20+8, 28

 

 

 

 

 
   

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 15

 

© 2010-17   |   FB Επικοινωνία