Α΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
  1-8 9-16 17-23 25-32 33-38 39-43 45-51 52-57 58-63

 

 

  17. Οι αριθμοί 10-20

 

ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΩΝ 10-20

ΜΕΤΡΑΩ ΚΥΒΑΚΙΑ

 

ΠΑΤΩ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ


ΠΑΤΩ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΩΣ ΤΟ 11ΠΑΤΩ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΩΣ ΤΟ 12

ΠΑΤΩ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΩΣ ΤΟ 13

ΠΑΤΩ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΩΣ ΤΟ 14

ΠΑΤΩ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΩΣ ΤΟ 15

ΠΑΤΩ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΩΣ ΤΟ 16

ΠΑΤΩ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΩΣ ΤΟ 17


ΠΑΤΩ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΩΣ ΤΟ 18


ΠΑΤΩ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΩΣ ΤΟ 19


ΠΑΤΩ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΩΣ ΤΟ 20

 

 

 

ΒΡΙΣΚΩ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ


ΠΟΣΟ ΔΕΙΧΝΕΙ Η ΚΟΥΚΙΔΑ;

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΚΤΙΜΩ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΥΚΙΔΑ

ΠΟΣΟ ΔΕΙΧΝΕΙ Η ΚΟΥΚΙΔΑ;

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΚΤΙΜΩ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΥΚΙΔΑ

 

 

 

ΠΟΣΟ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕ;


ΠΟΣΟ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕ ΤΟ ΚΟΥΝΕΛΑΚΙ;

 


ΠΟΣΟ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕ ΤΟ ΚΟΥΝΕΛΑΚΙ;

 


ΠΟΣΟ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕ ΤΟ ΚΟΥΝΕΛΑΚΙ;

 


ΠΟΣΟ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕ ΤΟ ΚΟΥΝΕΛΑΚΙ;

 


ΠΟΣΟ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕ ΤΟ ΚΟΥΝΕΛΑΚΙ;

 


ΠΟΣΟ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕ ΤΟ ΚΟΥΝΕΛΑΚΙ;

ΠΟΣΟ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕ ΤΟ ΚΟΥΝΕΛΑΚΙ;

ΠΟΣΟ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕ ΤΟ ΚΟΥΝΕΛΑΚΙ;

ΠΟΣΟ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕ ΤΟ ΚΟΥΝΕΛΑΚΙ;
       

ΠΟΣΟ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕ ΤΟ ΚΟΥΝΕΛΑΚΙ;

ΠΟΣΟ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕ ΤΟ ΚΟΥΝΕΛΑΚΙ;

ΠΟΣΟ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕ ΤΟ ΚΟΥΝΕΛΑΚΙ;
 

 

 

 

ΒΑΖΩ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ


ΒΑΖΩ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΠΟ 12 ΩΣ 17

 


ΒΑΖΩ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΠΟ 13 ΩΣ 18

ΒΑΖΩ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΠΟ 14 ΩΣ 19

ΒΑΖΩ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΠΟ 15 ΩΣ 20

ΒΑΖΩ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΠΟ 10 ΩΣ 15

ΒΑΖΩ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΠΟ 11 ΩΣ 16

ΒΑΖΩ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΠΟ 8 ΩΣ 13

ΒΑΖΩ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΠΟ 9 ΩΣ 14

 

 

 

 

  18. Αθροίσματα έως το 10, αντιμετ...

 
       
       

ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΑ ΑΛΜΑΤΑ ΤΟΥ 6

 


ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΑ ΑΛΜΑΤΑ ΤΟΥ 10


ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΑ ΑΛΜΑΤΑ ΤΟΥ 7

ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΑ ΑΛΜΑΤΑ ΤΟΥ 8

ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΑ ΑΛΜΑΤΑ ΤΟΥ 9

ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΑ ΑΛΜΑΤΑ ΤΟΥ 10


ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΑ ΑΛΜΑΤΑ ΤΟΥ 10


ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΑ ΑΛΜΑΤΑ ΤΟΥ 10


ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΑ ΑΛΜΑΤΑ ΤΟΥ 10

 
       

 

 

 

  19. Τακτικοί αριθμοί, διπλά αθροίσματα

 

 

 

 

  20. Νομίσματα έως το 10

 
 

ΕΧΩ ΤΟ 1, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΛΕΠΤΑ

ΕΧΩ ΤΟ 3, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΛΕΠΤΑ

ΕΧΩ ΤΟ 4, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΛΕΠΤΑ

ΕΧΩ ΤΟ 2, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΛΕΠΤΑ

ΕΧΩ ΤΟ 5, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΛΕΠΤΑ

ΕΧΩ ΤΟ 5, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΛΕΠΤΑ

ΕΧΩ ΤΟ 6, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΛΕΠΤΑ

ΕΧΩ ΤΟ 7, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΛΕΠΤΑ

ΕΧΩ ΤΟ 4, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΛΕΠΤΑ

ΕΧΩ ΤΟ 4, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΕΥΡΩ

ΕΧΩ ΤΟ 5, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΕΥΡΩ

ΕΧΩ ΤΟ 6, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΕΥΡΩ

ΕΧΩ ΤΟ 7, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΕΥΡΩ

 

 

 

 

  21. Προσθετική ανάλυση αριθμών 6-10

 

ΦΤΙΑΧΝΩ ΜΕ ΜΠΑΛΑΚΙΑ


ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ 6 ΜΕ ΜΠΑΛΑΚΙΑ

ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ 7 ΜΕ ΜΠΑΛΑΚΙΑ

ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ 8 ΜΕ ΜΠΑΛΑΚΙΑ

ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ 9 ΜΕ ΜΠΑΛΑΚΙΑ

ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ 10 ΜΕ ΜΠΑΛΑΚΙΑ

 

 

 

ΦΤΙΑΧΝΩ ΜΕ ΕΥΡΩ


ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ 6 ΜΕ ΕΥΡΩ

ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ 7 ΜΕ ΕΥΡΩ

ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ 8 ΜΕ ΕΥΡΩ

ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ 9 ΜΕ ΕΥΡΩ

ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ 10 ΜΕ ΕΥΡΩ

 

 

 

 

  22. Προβλήματα

 
 

 

 

  23. Επανάληψη

 

ΠΡΟΣΘΕΤΩ ΜΠΑΛΑΚΙΑ


ΕΧΩ 11 ΜΠΑΛΑΚΙΑ, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑΕΧΩ 20 ΜΠΑΛΑΚΙΑ, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

ΕΧΩ 12 ΜΠΑΛΑΚΙΑ, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

ΕΧΩ 13 ΜΠΑΛΑΚΙΑ, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

ΕΧΩ 14 ΜΠΑΛΑΚΙΑ, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

ΕΧΩ 15 ΜΠΑΛΑΚΙΑ, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

 

 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΛΕΠΤΑ


ΕΧΩ ΤΟ 11, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΛΕΠΤΑ

ΕΧΩ ΤΟ 12, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΛΕΠΤΑ

ΕΧΩ ΤΟ 13, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΛΕΠΤΑ

ΕΧΩ ΤΟ 14, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΛΕΠΤΑ
 

 

 

 

ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ


ΕΧΩ ΤΟ 11, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

ΕΧΩ ΤΟ 12, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

ΕΧΩ ΤΟ 13, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

ΕΧΩ ΤΟ 14, ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

ΕΧΩ ΤΟ 16 ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

ΕΧΩ ΤΟ 17 ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

ΕΧΩ ΤΟ 18 ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

ΕΧΩ ΤΟ 19 ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
 

 

 

 

ΦΤΙΑΧΝΩ  ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕ ΜΠΑΛΑΚΙΑ


ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ 11 ΜΕ ΜΠΑΛΑΚΙΑ

ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ 12 ΜΕ ΜΠΑΛΑΚΙΑ

ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ 13 ΜΕ ΜΠΑΛΑΚΙΑ

ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ 13 ΜΕ ΜΠΑΛΑΚΙΑ

ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ 14 ΜΕ ΜΠΑΛΑΚΙΑ

ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ 14 ΜΕ ΜΠΑΛΑΚΙΑ

ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ 15 ΜΕ ΜΠΑΛΑΚΙΑ

ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ 15 ΜΕ ΜΠΑΛΑΚΙΑ

ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ 16 ΜΕ ΜΠΑΛΑΚΙΑ

ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ 16 ΜΕ ΜΠΑΛΑΚΙΑ

ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ 20 ΜΕ ΜΠΑΛΑΚΙΑ

ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ 20 ΜΕ ΜΠΑΛΑΚΙΑ
 

 

 

 

 

 

 

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία