Βάζω στη σειρά τους αριθμούς

 

 

   

Πάτησε στους αριθμούς με τη σειρά από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο.

 

 

 

 

Μικρό   →   μεγάλο

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 1

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία